FASO Federatie van amateur symfonie- en -strijk orkesten

Het VWO is lid van de FASO

De FASO stelt zich ten doel de belangen van de bij haar als lid aangesloten amateur symfonie- en strijkorkesten en aanverwante ensembles te behartigen bij hun streven om door zelfwerkzaamheid het serieus beoefenen van orkest- en kamermuziek onder vakkundige leiding mogelijk te maken en te bevorderen. (Artikel 3 van de statuten).

De FASO streeft dit doel na door:
het beheren, in stand houden en uitbreiden van de muziekbibliotheek;
het stimuleren van het onderling uitwisselen van bladmuziek door de leden;
het organiseren van muzikale evenementen zoals festivals en studieweekeinden;
het voeren van overleg met centrale en lokale overheden over de belangen van de FASO en de leden;
het onderhouden van betrekkingen en het samenwerken met binnen- en buitenlandse organisaties welke hiervoor in aanmerking komen.


Via de link FASO kunt u rechtstreeks op de website van FASO komen.

Via de link concertagenda kun je de concerten van alle bij de FASO aangesloten orkesten zien voor de komende maanden.