Vacatures Naast de vacatures is vaak ook ruimte om tijdelijk toe te treden

Home  »  Orkest  »  Vacatures

Vacatures

Iedere donderdagavond wordt er van 20.00 uur tot 22.15 uur gerepeteerd in het Sophieke Huis aan de Van Zuijlen van Nijeveltstraat in Wassenaar. Hoe lang je reistijd wordt kun je zelf uitzoeken met de planner die te vinden is onder contact.

Op dit moment heeft het orkest zo'n 40 spelende leden, verdeeld over eerste violen, tweede violen, altviolen, celli, contrabassen, dwarsfluiten, hobo's, klarinetten, fagotten en hoorn. De meeste secties kunnen nog versterkt worden.

Specifiek zijn er vacatures voor:

Eerste en tweede viool (tutti)

Altviool (aanvoerder en tutti)

Musici die zich aan kunnen melden zijn gevorderde amateurs, bij voorkeur met enige orkestervaring. Zij kunnen zich melden bij het bestuur of bij een orkestlid. Ook is het mogelijk een repetitie bij te wonen en zich daarna te melden bij de dirigent. Na een wederzijdse proefperiode ("snuffelstage") wordt over definitieve toelating tot het orkest besloten in overleg met dirigent, concertmeester en eventueel groepsaanvoerder.

Bij uitvoeringen worden de vacatures tijdelijk vervuld door gastspelers. Zeer ervaren (amateur)spelers die na een paar keer repeteren hun partij beheersen. Zij worden niet betaald, er staat wel een bedankje tegenover.

Ook is het mogelijk (indien de bezetting het toelaat en in overleg met concertmeester, dirigent en eventueel groepsaanvoerder) om een programma mee te spelen. Dat betekent een lidmaatschap van een half jaar.