Samenstelling De vaste bezetting + gastspelers

De leden verdeeld over de secties. Rechts ook nog de mogelijkheid om de samenstelling als bestand te downloaden

  Naam Functie
1e viool             Loeki Poncin Concertmeester
  Maas van der Feen  
  Frits van der Jagt Bestuur
  Harry Lalieu Artistieke Commissie
  Maggie Nijman  
  Lodewijk Rijfkogel  
     
2e viool Kathleen Bakker  
  Gerda Jonkman contactpersoon tweede violen (klik op blauwe letters en mail)
  Alexander Postma  
  Marijke The-Wertheim  
     
altviool Lineke de Groot Artistieke Commissie, bibliothecaris èn contactpersoon altviolen
  Bernard Foing gastspeler
     
     
cello Pierre Loiseleur Aanvoerder
  Stefan Op de Beek  
  Claire Hulst  
  Suze Koolschijn  
  Ria Dordregter  
     
bas Mels Stillebroer  
  Hans Voogt gastspeler
     
fluit Lucie Arens Inhuren gastspelers blazers
  Jolanda Lunshof  
     
hobo Ernestine van Hasselt-de Loos  
  Ymeen Korevaar Contactpersoon blazers
     
klarinet Ada van Schie  
  Geert Wassink Voorzitter Artistieke Commissie
     
fagot Dick Hanemaaijer  
  Martine Reurings  
     
trompet Sander Broos gastspeler
  Robin van Kampen gastspeler
     
hoorn Henk Söhngen gastspeler
  Fons de Kort gastspeler
     
pauken Huub Simons gastspeler