Vriend of donateur van het Van Wassenaer Orkest

Home  »  Contact  »  Vrienden/donateurs VWO

Draagt u het orkest een goed hart toe, wordt dan donateur van het Van Wassenaer Orkest voor minimaal € 15,- per jaar. 

Of beter nog: wordt vriend van het Van Wassenaer Orkest voor minimaal € 40,- per jaar voor een persoon en €70,- voor twee personen. Het banknummer is:  NL20ABNA0472334522 ten name van Van Wassenaer Orkest te Delft.

Donateurs en vrienden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van het orkest. Vrienden hebben bovendien vrij entree bij de voor- en najaarsconcerten.