Bij wie kun je terecht over toetreden, lidmaatschap en meer

Home  »  Contact  »  Contact met het orkest

Soorten lidmaatschap

Lid worden van het orkest

Musici die zich aan kunnen melden zijn gevorderde amateurs, bij voorkeur met enige orkestervaring. Na een wederzijdse proefperiode ("snuffelstage") wordt over definitieve toelating tot het orkest besloten in overleg met dirigent, concertmeester en eventueel groepsaanvoerder.

Voor toetreding tot het orkest hoeft dus niet voorgespeeld te worden.

Voor 2015 is de jaarcontributie vastgesteld op € 180,- , over te maken op banknummer  NL20ABNA0472334522 ten name van
Van Wassenaer Orkest te Delft. Als er mensen zijn die meer dan € 180,- willen betalen, dan is daar niets op tegen!

Indien de hoogte van de contributie een probleem oplevert, kan over vermindering contact worden opgenomen met de penningmeester van het bestuur.

Het bedrag kan sowieso in twee termijnen worden betaald.

Orkest als projectorkest

Indien de bezetting het toelaat, is het mogelijk om - in overleg met dirigent, concertmeester en eventueel groepsaanvoerder - voor een concertperiode (half jaar) toe te treden tot het orkest. De contributie wordt hierop aangepast.

Gastspelers

Bij iedere uitvoering wordt gesproken over gastspelers. Zij zijn geen lid van het orkest, maar vullen tijdens de uitvoeringen vacatures in. Het zijn zeer ervaren (amateur) spelers die na een paar keer repeteren hun partij beheersen. Zij worden niet betaald, uiteraard staat er wel een bedankje tegenover.
Meer informatie

Voor verdere informatie over toetreding tot het orkest kunt u zich wenden tot het bestuur.

 


e-mail bestuur

 

Het bestuur

Voorzitter: Bert Verhaar 
Secretaris: Adam Cohen
Penningmeester: Frits van der Jagt 
Bestuurslid: Maggie Nijman
 
 

Webbeheerder

Webbeheerder van deze site is Geert Wassink.

Voor alle opmerkingen, info, plaatsen van links, wensen, complimenten smileyen/of ideeën over de site kunt u met Geert contact opnemen via deze e-mail .

De afspraken rond de website staan op papier en zijn door de ALV van 9 februari 2012 vastgesteld. Ze zijn op te vragen bij de webbeheerder.